Arenguvestluse tulemuslik läbiviimine

Arenguvestluse tulemuslik läbiviimine

10.11.2021 kell 9:30 - 15:15

Arenguvestluse potentsiaal töötajaid motiveerida on väga suur. Arenguvestluse oskuslik ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused on vestluse õnnestumisel kesksel kohal.

Ja üha rohkem tuleb vestlusi hakata pidama ka distantsilt, kus juht või töötaja on näiteks kodukontoris ja see eeldab veidi teistsugust suhtlemist.

Tegevuste hulka, mida juhid peaks süsteemselt läbi mõtlema ja teostama kuuluvad vestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimine struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.

Kuidas siis teostada tulemuslikku arenguvestlust nii silmast silma kui ka distantsilt?  Sellele ja paljudele teistele olulistele küsimustele saab vastuseid koolituspäeval „Arenguvestluse läbiviimise koolitus“.

Koolitusel osalenu saab teada:

 • Millised peavad olema  arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal ja järel?
 • Kuidas viia arenguvestlust läbi distantsilt?
 • Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
 • Kuidas mõõta ja hinnata arenguvestluse tulemuslikkust?
 • Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud koolitaja Katrin Alujev.

Kohtumiseni kasulikul koolitusel  

Urmas Kõiv
Heateenindus.ee asutaja ja juht


09.30-10.00 osalejate registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.05 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05-11.15 Mis on arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas arenguvestlust eesmärgistada?
 • Kuidas arenguvestlust ettevalmistada kui oled juht?
 • Kuidas arenguvestlust peab ettevalmistama otsene alluv?
 • Milliest koosneb hästi läbiviidud ja tulemuslik arenguvestlus?
 • Milliseid teemasid tuleb arenguvestlusel kindlasti käsitleda?
 • Milline peab olema süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse ettevalmistamisel tehakse?

11.15-12.15 Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas kuulamise ja küsimise kaudu juhtida arenguvestlust nii, et inimene ISE annab endale tagasisidet?
 • Mis toimub inimesega, kui juht analüüsib tema kehva sooritust ja sellega seotud nõrkusi, võtab luubi alla vead?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel ja saamisel tehakse ning kuidas neid vältida?

Lõuna 12.15-13.00

13.00-14.15 Suhtlemine ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal ja järel. Arenguvestluse läbiviimine distantsilt.

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin teeb põhjaliku ja interaktiivse lühikoolituse ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Milline peab olema kutse arenguvestlusele?
 • Kuidas saavutada vestluses usalduslikku suhet, kuidas vestlust alustada?
 • Millised on suhtlemises arenguvestluse tulemuslikku läbiviimist takistavad ja soodustavad tegurid?
 • Millised on tulemuslikud suhtlemise tehnikad arenguvestluse ajal (näit. aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)
 • Milliseid emotsioone arenguvestluses tihti ette tuleb ja kuidas emotsioonidega toime tulla?
 • Kuidas teha arenguvestluse kokkuvõte, kuidas vestlus lõpetada?
 • Kuidas suhelda arenguvestluse järel, millised on enim levinud vead, mida suhtlemises tehakse?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluse läbiviimisel tehakse ja kuidas neid vältida?

14.15-15.00 Kuidas arenguvestluse tulemusi mõõta ja hinnata? Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas arenguvestluse tulemuslikkust mõõta?
 • Millist arenguvestlust peavad töötajad tulemuslikuks?
 • Millised on erinevas vanuses töötajate ootused ja vajadused arenguvestlusele?
 • Kuidas arenguvestlusi teha töötajaid motiveerivaks ja samas ettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaks vahendiks?
 • Millised on peamised vead, mida arenguvestluses tehakse, mis inimeste motivatsiooni vähendab?

15.00-15.15 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine


Koolitaja Katrin Alujev on olnud Estraveli personali- ja kvaliteedi direktor.

Enne seda töötas Katrin 9 aastat TNT-s personali- ja kvaliteedijuhina, ajal mil TNT valiti Euroopa parimaks tööandjaks.

Katrin on Eesti Kvaliteediühingu liige ning alates 1999. aastast kuulub ta Eesti mainekamasse personalitöö arendamise ühingusse PARE.

Katrin on üks väljapaistvamaid arenguvestluste protsesside väljatöötamise ning läbiviimise koolitajaid Eestis.

img

Koolitusel on võimalik osaleda saalis või veebikeskkonnas. Registreerumisel on võimalik vastav soov ja valik kirja panna.

Koolitusele registreerumine kuni 19.10.2021

 • 4 ja enam osalejat 119 EUR
 • 2-3 osalejat 149 EUR
 • 1 osaleja 189 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 20.10.2021 - 03.11.2021

 • 4 ja enam osalejat 139 EUR
 • 2-3 osalejat 179 EUR
 • 1 osaleja 249 EUR

Hind ühe osaleja kohta ja hindadele lisandub käibemaks 20%

Osavõtutasu sisaldab: Koolituse materjale, saalikoolituse puhul ka lõunasööki ja kohvipause
Registreerimise tähtaeg:  03. november 2021

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 03.11.2021, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.

NB! Kui soovite seda koolitust tellida enda ettevõttesse sisekoolitusena, siis palun kirjutage emailile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Heateenindus.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Heateenindus.ee koolitusi loov ja haldav ettevõte Koiv Invest OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr.181377)
  

Arenguvestluste läbiviimise koolitus  Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koiv Invest OÜ, reg. nr. 11517964

Õppekava nimi

Arenguvestluste läbiviimise koolitus

Õppekavarühm

Juhtimine, suhtlemine, kommunikatsioon, personalitöö,

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Sihtgrupp

Suur- ja väikeettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, avaliku sektori asutuste tipp- ja keskastmejuhid,

alustavad juhid, projektijuhid, personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik, kellel on soov omandada

süsteemselt teadmisi arenguvestluste läbiviimiseks.

Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalejal ei ole vajalik varasem kogemus arvuti ja mobiilseadmete kasutamisel.

Õppe eesmärk

Õppe eesmärk on anda teadmisi juhi ja töötaja vahel peetavate arenguvestluste läbiviimisest

Õpiväljundid

Koolituse läbinu saab teadmisi:

• Millised peavad olema arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse

läbiviimise protsess?

• Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused arenguvestluse toimumise eel,

arenguvestluse ajal ja järel?

• Kuidas arenguvestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?

• Kuidas mõõta ja hinnata arenguvestluse tulemuslikkust?

• Kuidas läbi arenguvestluse töötajaid motiveerida?

• Millised on peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?

Õppesisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

• Arenguvestluse sisu ja eesmärgid ning süsteemne arenguvestluse läbiviimise protsess

• Olulised suhtlemistehnikad ja tegevused arenguvestluse toimumise eel, arenguvestluse ajal

ja järel

• Tagasiside andmine arenguvestluse käigus

• Arenguvestluse tulemuslikkuse mõõtmine

• Arenguvestluse kaudu töötaja motiveerimine

• Peamised vead, mida arenguvestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida

Õppemeetodid

Loeng, praktikum ja koolitusel osalejate spetsiifilistele küsimustele vastamine

Iseseisev töö

Koolitusel etteantud ülesannete lahendamine koolituspäeva jooksul.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud temaatiline õppematerjal edastatakse paberkujul programmis osalejale

koolitusel

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 5-tunnisel koolituspäeval ning etteantud ülesannete

lahendamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

- Arenguvestluste läbiviimise teadmiste ülesanded – Koolituspäeva läbiviia korraldab

teadmiste testi ja elektrooniline testisüsteem hindab, kas ülesanded on tehtud vajalikul

tasemel. Koolituse läbiviia kontrollib elektroonilise testisüsteemi tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

- Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa täies mahus ja vastab teadmiste testis esitatud

küsimustele vähemalt 50% õigesti

- Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa osaliselt ja vastab teadmiste testis esitatud

küsimustele õigesti alla 50%. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Katrin Alujev on olnud Estraveli personali- ja kvaliteedi direktor. Enne seda töötas Katrin 9 aastat

TNT-s personali- ja kvaliteedijuhina, ajal mil TNT valiti Euroopa parimaks tööandjaks. Katrin on Eesti

Kvaliteediühingu liige ning alates 1999. aastast kuulub ta Eesti mainekamasse personalitöö

arendamise ühingusse PARE. Katrin on üks väljapaistvamaid arenguvestluste protsesside

väljatöötamise ning läbiviimise koolitajaid Eestis.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

- Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.

- Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Koiv Invest OÜ-l õigus

osalejale Tunnistus või Tõend mitte väljastada.

- Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

- Koolitusest loobumisel peale registreerumisperioodi lõppu tagastatakse 80% koolitusprogrammi   maksumusest.

- Koiv Invest OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi.

Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi

registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ära jäämisest või edasi lükkumisest

viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse

soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju

Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

- Koolitusruumid asuvad Hestia Hotel Europa hotelli konverentsikeskuses, Paadi 5, Tallinn. Kõik

kasutatavad koolitusklassid vastavad kaasaegsetele nõuetele. Koiv Invest OÜ jätab endale

õiguse asendada Hestia Hotel Europa hotellis paiknevaid koolitusruume samaväärse

koolitusruumiga mõnes teises koolitus- või konverentsikeskuses.

- Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud paberkujul õppematerjal.

- Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1-2 kohvipausi ja lõunasöögi.

- Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

- Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid,

helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

- Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust.

Õppeprogrammide ja õppekavade kvaliteedi tagamine

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

- Koiv Invest OÜ on Eesti juhtiv internetiturunduse teemaliste avatud koolituste korraldaja.

- Koiv Invest OÜ korraldab Eesti ettevõtete ja asutuste juhtidele ning spetsialistidele suunatud

tööalast täienduskoolitust aastast 2008.

- Koiv Invest OÜ juhatuse liige on tegelenud avatud koolituste ja konverentside valdkonnas

aastast 1997.

- Koiv Invest OÜ poolne kvaliteedi tagamise eeldus on Koiv Invest OÜ poolt väljatöötatud

õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused, mis kuvatakse koolituste veebilehel.

- Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele

tagasisidet

Koolitajate kvaliteedi tagamine

- Koolitaja omab pikaajalist koolitaja töö kogemust, tuntust ja aktsepteeringut klientidesihtrühmade hulgas.

- Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal.

Vajadusel tehakse koolitajatele parandus- ja täiendusettepanekuid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

- Koolitusprogramm on www.heateenindus.ee kodulehel vähemalt 1 kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitusprogrammi ja erinevatele koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juurest.

- Kõik koolitusprogrammi või eraldi koolituspäevadele registreerunud saavad vähemalt 5

päeva enne konkreetse koolituspäeva algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

- Koolituspäeva ajakava, koolitusruumide asukoha ja parkimisvõimaluste kohta.

- Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.

- Koolitusruumides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid on varustatud

tänapäevase esitlustehnikaga ja laudu ning toole on võimalik paigutada vastavalt vajadusele,

et tagada õppimist toetav keskkond.

- Igaks koolituspäevaks on ettevalmistatud paberkujul õppematerjal.

- Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1 kohvipausi ja lõunasöögi.

- Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

- Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid,

helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

Koolituse kohta tagasiside kogumine

- Iga koolituspäeva lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse

sisule ja lektorile ning võimalus on teha ettepanekuid koolituse sisu ja formaadi paremaks

muutmiseks.

- Koiv Invest OÜ juhtkond koos koolitajaga analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel

muudavad kursuse sisu või korraldust.

Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitmel koolitusel järjest, kaalutakse koolitajaga koostöö

lõpetamist ja kvaliteetsema koolitajaga koostöö alustamist.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.02.2020

Urmas Kõiv

Koiv Invest OÜ juhatuse liige

2021-11-10 09:30:00
2021-11-10 15:15:00

Heateenindus.ee Toetajad