Positiivse ja negatiivse tagasiside andmise koolitus

Positiivse ja negatiivse tagasiside andmise koolitus

29.04.2021 kell 9:30 - 15:15

Hestia Hotel Europa, Paadi 5/veebikeskkond Hestia Hotel Europa, Paadi 5/veebikeskkond

Tagasiside andmise kvaliteet mõjutab otseselt inimeste motivatsiooni areneda ja saavutada uusi tulemusi.

Kui küsida inimestelt, millist tagasisidet nad väärtustavad, siis tuuakse enamasti välja, et tagasiside peaks olema aus ja objektiivne, seotud konkreetsete tegevuste, eesmärkide ja arengutega. Tagasiside saajal on vaja teada, kuhu suunata edasine tähelepanu ja jõupingutused.

Kui tagasiside ei anna viiteid selle kohta, mida edasi teha (kus ja kuidas saadud infot kasutada), siis õppijad sageli ignoreerivad seda, mõistavad valesti või pole võimelised tagasiside alusel tegutsema.

Seega arendava tagasiside andmise oskuslik ettevalmistamine, läbiviimine ja järeltegevused on vestluse õnnestumisel kesksel kohal ja seepärast kutsume Sind Tagasiside andmise koolitusele.

Koolituse teemade hulka kuulub:

 • Arendava tagasiside vestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimise struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.
 • Koolitusel räägime ka sellest, kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta, mida inimene õnnestunult või ebaõnnestunult tegi ja millele on kindlasti vajalik anda kas positiivset või negatiivset tagasisidet.

Koolitusel osalenu saab teada:

 • Millised peavad olema tagasiside vestluse väärtus, sisu ja eesmärgid ning süsteemne vestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused tagasiside vestluse toimumise eel, ajal ja järel?
 • Kuidas vestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
 • Kuidas anda positiivset tagasisidet ja negatiivset tagasisidet?
 • Kuidas mõõta ja hinnata tagasiside vestluse tulemuslikkust?
 • Kuidas läbi tagasiside vestluse töötajaid motiveerida?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside vestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?
 • Kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?

Koolituspäeva viib läbi tunnustatud koolitaja Katrin Alujev.

Kohtumiseni kasulikul koolitusel

Urmas Kõiv
Areng.ee asutaja ja juht


09.30-10.00 osalejate registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.05 Koolituspäeva sissejuhatus

10.05-11.15 Kuidas tagasiside andmist eesmärgistada, hästi ettevalmistada ja sellele väärtust luua?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tagasiside vestlust eesmärgistada, mis peaks olema vestluse väärtus?
 • Millest koosneb hästi läbiviidud tagasiside vestlus?
 • Milliseid teemasid tuleb tagasiside vestlusel kindlasti käsitleda?
 • Kuidas anda positiivset ja negatiivset tagasisidet
 • Milline peab olema süsteemne tagasiside vestluse läbiviimise protsess?
 • Kuidas vestluseks ettevalmistada kui oled tagasiside andja?
 • Kuidas anda spontaanset ja lühiajalist tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?
 • Millega tuleb arvestada tagasiside andmisel, olles juba üle aasta koroonakriisis?

11.15-12.15 Kuidas anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Mida peab inimeste kohta teadma, et anda tulemuslikult tagasisidet?
 • Kuidas on seotud tagasisidestamine ning töötajate pühendumus?
 • Millal ja kuidas anda tagasisidet, et inimesed saavutaksid soovitud eesmärgid?
 • Kuidas luua keskkond, kus tagasisidestamine on loomulik suhtlemise osa?
 • Kuidas kuulamise ja küsimise kaudu juhtida vestlust nii, et inimene ISE annab endale tagasisidet?
 • Mis toimub inimesega, kui juht analüüsib tema kehva sooritust ja sellega seotud nõrkusi, võtab luubi alla vead?
 • Kuidas käituda töötajatega, kui ka peale korduvat tagasisidet midagi ei muutu?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel ja saamisel tehakse ning kuidas neid vältida?

Lõuna 12.15-13.00

13.00-14.15 Suhtlemine ja olulised tegevused tagasiside vestluse toimumise eel, ajal ja järel

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin teeb põhjaliku ja interaktiivse lühikoolituse ja vastab järgmistele küsimustele:

 • Mis tagab selle, et suudad anda tagasisidet kindlalt ja inimesele võimalikult mugavalt
 • Kuidas saavutada vestluses usalduslikku suhet, kuidas vestlust alustada?
 • Milliseid emotsioone vestluses tihti ette tuleb ja kuidas emotsioonidega toime tulla?
 • Kuidas inimesed reageerivad positiivsele ja negatiivsele tagasisidele?
 • Kuidas tulla toime töötaja vastupanuga negatiivse tagasiside korral?
 • Millised on tulemuslikud suhtlemise tehnikad tagasiside vestluse ajal?
 • Kuidas teha tagasiside vestluse kokkuvõte, kuidas vestlus lõpetada?
 • Kuidas suhelda vestluse järel, millised on enim levinud vead, mida suhtlemises tehakse?
 • Millised on peamised suhtlemisvead, mida vestluse läbiviimisel tehakse ja kuidas neid vältida?

14.15-15.00 Kuidas tagasiside vestluse tulemusi mõõta ja hinnata? Kuidas läbi tagasiside töötajaid motiveerida?

Katrin Alujev, tippkoolitaja ja raamatu „Elamise kergus“ autor

Katrin vastab järgmistele küsimustele:

 • Kuidas tagasiside vestluse tulemuslikkust mõõta?
 • Millist tagasisidet inimesed väärtustavad?
 • Kuidas tagasiside andmine teha töötajaid motiveerivaks ja samas ettevõtte eesmärkide saavutamist toetavaks vahendiks?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside andmisel tehakse ja mis inimeste motivatsiooni vähendab?

15.00-15.15 Koolituspäeva kokkuvõte ja lõpetamine


Hinnakiri (hinnad ühe osaleja kohta):

Koolitusele registreerumine kuni 08.04.2021

 • 4 ja enam osalejat 109 EUR
 • 2-3 osalejat 139 EUR
 • 1 osaleja 169 EUR

Koolitusele registreerumine perioodil 09.04.2021 - 22.04.2021

 • 4 ja enam osalejat 129 EUR
 • 2-3 osalejat 169 EUR
 • 1 osaleja 199 EUR

Hindadele lisandub KM 20%

Osavõtutasu sisaldab: Koolituse materjale, lõunasööki ja kohvipausi

Registreerimise tähtaeg: 22. aprill 2021

Tasumine: Tasumine toimub vastavalt esitatud arvele
Lisainfo koolituse kohta e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Loobumine: Loobumisest palume teatada kirjalikult. Kui loobumisest on teatatud peale 22.aprilli 2021, siis tagastatakse 80% osavõtutasust.


Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus

Koiv Invest OÜ, reg. nr. 11517964

Õppekava nimi

Positiivse ja negatiivse tagasiside andmise koolitus

Õppekavarühm

Juhtimine, suhtlemine, kommunikatsioon, personalitöö, teenindus

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides)

6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Sihtgrupp

Suur- ja väikeettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, avaliku sektori asutuste tipp- ja keskastmejuhid,

alustavad juhid, projektijuhid, personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik, kellel on soov omandada

süsteemselt teadmisi tagasiside oskuslikuks andmiseks.

Õppe alustamise tingimused

Kursusel osalejal ei ole vajalik varasem kogemus arvuti ja mobiilseadmete kasutamisel.

Õppe eesmärk

Õppe eesmärk on anda teadmisi  tagasiside vestluste  läbiviimisest

Õpiväljundid

Koolituse läbinu saab teadmisi:

 • Millised peavad olema tagasiside vestluse väärtus, sisu ja eesmärgid ning süsteemne vestluse läbiviimise protsess?
 • Millised on olulised suhtlemistehnikad ja olulised tegevused tagasiside vestluse toimumise eel, ajal ja järel?
 • Kuidas vestlusel anda ja saada tagasisidet, millest on edaspidises arengus kasu?
 • Kuidas anda positiivset tagasisidet ja negatiivset tagasisidet?
 • Kuidas mõõta ja hinnata tagasiside vestluse tulemuslikkust?
 • Kuidas läbi tagasiside vestluse töötajaid motiveerida?
 • Millised on peamised vead, mida tagasiside vestlusel tehakse ja kuidas neid vigu vältida?
 • Kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta?

Õppesisu

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Arendava tagasiside vestluse eesmärgistamine, vestluse läbiviimise struktuur, vestlusele kutsumine, koha valik, õhkkonna loomine, sujuv ja läbimõeldud suhtlemine, küsimine ja kuulamine, infovahetus, toetavad kokkulepped ja kokkulepitud järeltegevused.
 • Koolitusel räägime ka sellest, kuidas anda spontaanset tagasisidet mõne konkreetse tegevuse kohta, mida inimene õnnestunult või ebaõnnestunult tegi ja millele on kindlasti vajalik anda kas positiivset või negatiivset tagasisidet.

Õppemeetodid

Loeng, praktikum ja koolitusel osalejate spetsiifilistele küsimustele vastamine

Iseseisev töö

Koolitusel etteantud ülesannete lahendamine koolituspäeva jooksul.

Õppematerjalide loend

Koolitaja poolt koostatud temaatiline õppematerjal edastatakse paberkujul programmis osalejale

Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 6-tunnisel koolituspäeval ning etteantud ülesannete

lahendamine.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Tagasiside vestluste läbiviimise teadmiste ülesanded – Koolituspäeva läbiviia korraldab

teadmiste testi ja elektrooniline testisüsteem hindab, kas ülesanded on tehtud vajalikul

tasemel. Koolituse läbiviia kontrollib elektroonilise testisüsteemi tulemusi.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)

- Tunnistus, kui õppija võttis õppetööst osa täies mahus ja vastab teadmiste testis esitatud

küsimustele vähemalt 50% õigesti

- Tõend, kui õppija võttis õppetööst osa osaliselt ja vastab teadmiste testis esitatud

küsimustele õigesti alla 50%. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õpitundide arvule.

Koolitajate kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Katrin Alujev on olnud Estraveli personali- ja kvaliteedi direktor. Enne seda töötas Katrin 9 aastat

TNT-s personali- ja kvaliteedijuhina, ajal mil TNT valiti Euroopa parimaks tööandjaks. Katrin on Eesti

Kvaliteediühingu liige ning alates 1999. aastast kuulub ta Eesti mainekamasse personalitöö

arendamise ühingusse PARE. Katrin on üks väljapaistvamaid arenguvestluste protsesside

väljatöötamise ning läbiviimise koolitajaid Eestis.

Õppemaksu tasumine ja tagastamine

- Õppemaks tuleb tasuda esitatud arve alusel, arvel kirjeldatud maksetähtajaks.

- Kui arvel kirjeldatud maksetähtajaks pole kogu summa tasutud, siis on Koiv Invest OÜ-l õigus

osalejale Tunnistus või Tõend mitte väljastada.

- Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

- Koolitusest loobumisel peale registreerumisperioodi lõppu tagastatakse 80% koolitusprogrammi   maksumusest.

- Koiv Invest OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis ja teemades ajakohaseid muudatusi.

Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta või edasi lükata. Programmi

registreerunuid teavitatakse konkreetse koolituspäeva ära jäämisest või edasi lükkumisest

viivitamatult. Ärajäänud koolituspäeva eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse

soovi korral üle mõne järgneva koolituse osavõtutasuks.

Vaidluste lahendamise kord

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Harju

Maakohtus.

Õppekeskkonna kirjeldus

- Koolitusruumid asuvad Hestia Hotel Europa hotelli konverentsikeskuses, Paadi 5, Tallinn. Kõik

kasutatavad koolitusklassid vastavad kaasaegsetele nõuetele. Koiv Invest OÜ jätab endale

õiguse asendada Hestia Hotel Europa hotellis paiknevaid koolitusruume samaväärse

koolitusruumiga mõnes teises koolitus- või konverentsikeskuses.

- Koolitus võib toimuda ka Zoomi veebikeskkonnas

- Igaks temaatiliseks koolituspäevaks on ette valmistatud paberkujul õppematerjal.

- Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1-2 kohvipausi ja lõunasöögi.

- Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

- Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid,

helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

- Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust.

Õppeprogrammide ja õppekavade kvaliteedi tagamine

Koolitusprogrammi ja koolituspäevade kvaliteedi tagamise eeldus

- Koiv Invest OÜ on Eesti juhtiv internetiturunduse teemaliste avatud koolituste korraldaja.

- Koiv Invest OÜ korraldab Eesti ettevõtete ja asutuste juhtidele ning spetsialistidele suunatud

tööalast täienduskoolitust aastast 2008.

- Koiv Invest OÜ juhatuse liige on tegelenud avatud koolituste ja konverentside valdkonnas

aastast 1997.

- Koiv Invest OÜ poolne kvaliteedi tagamise eeldus on Koiv Invest OÜ poolt väljatöötatud

õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused, mis kuvatakse koolituste veebilehel.

- Igal koolitusel võimaldatakse koolitusel osalejatel anda koolitajale ja koolituse korraldusele

tagasisidet

Koolitajate kvaliteedi tagamine

- Koolitaja omab pikaajalist koolitaja töö kogemust, tuntust ja aktsepteeringut klientidesihtrühmade hulgas.

- Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal.

Vajadusel tehakse koolitajatele parandus- ja täiendusettepanekuid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

- Koolitusprogramm on www.heateenindus.ee kodulehel vähemalt 1 kuu enne kursuse toimumise algust. Koolitusprogrammi ja erinevatele koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juurest.

- Kõik koolitusprogrammi või eraldi koolituspäevadele registreerunud saavad vähemalt 5

päeva enne konkreetse koolituspäeva algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

- Koolituspäeva ajakava, koolitusruumide asukoha ja parkimisvõimaluste kohta.

- Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav keskkond.

- Koolitusruumides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid on varustatud

tänapäevase esitlustehnikaga ja laudu ning toole on võimalik paigutada vastavalt vajadusele,

et tagada õppimist toetav keskkond.

- Igaks koolituspäevaks on ettevalmistatud paberkujul õppematerjal.

- Koiv Invest OÜ tagab igale koolitusprogrammis osalejale 1 kohvipausi ja lõunasöögi, kui koolitus toimub saalikoolitusena.

- Koolituspäevadel on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.

- Õppeklassid on varustatud koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel, markerid,

helisüsteem, kirjutusvahendid, märkmepaberid jm).

Koolituse kohta tagasiside kogumine

- Iga koolituspäeva lõpul täidavad osalejad tagasisidelehe, kus annavad hinnangu kursuse

sisule ja lektorile ning võimalus on teha ettepanekuid koolituse sisu ja formaadi paremaks

muutmiseks.

- Koiv Invest OÜ juhtkond koos koolitajaga analüüsivad saadud tagasisidet ning vajadusel

muudavad kursuse sisu või korraldust.

Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitmel koolitusel järjest, kaalutakse koolitajaga koostöö

lõpetamist ja kvaliteetsema koolitajaga koostöö alustamist.

 

Õppekava kinnitamise aeg: 15.02.2021

Urmas Kõiv

Koiv Invest OÜ juhatuse liige


2021-04-29 09:30:00
2021-04-29 15:15:00

Heateenindus.ee Toetajad